โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054-771080
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา 2557
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 557.31 KB
ผลงานดีเด่นของโรงเรียนปีการศึกษา 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 498.17 KB