โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054-771080
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือบริหารงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.43 KB 15871
คู่มือบริหารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.49 KB 15869
คู่มือการบริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 339.39 KB 15872
คู่มือนักเรียนระดับประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 15894
คู่มือนักเรียนระดับอนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 15886
ระเบียบโรงเรียนราชานุบาล ว่าด้วยกาหนดแบบทรงผมของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.75 KB 29534
บทคัดย่อผู้อำนวยการ : รูปแบบการบริหารเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนราชานุบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.48 KB 29518