โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 719657
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เอกสาร 1 48447
อื่นๆ
คู่มือบริหารงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.43 KB 48692
คู่มือบริหารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.49 KB 48542
คู่มือการบริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 339.39 KB 48588
คู่มือนักเรียนระดับประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 48476
คู่มือนักเรียนระดับอนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 48435
ระเบียบโรงเรียนราชานุบาล ว่าด้วยกาหนดแบบทรงผมของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.75 KB 48666
บทคัดย่อผู้อำนวยการ : รูปแบบการบริหารเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนราชานุบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.48 KB 48555