โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 719657
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 175) 20 เม.ย. 66
การจัดชั้นเรียนปีการศึกษา 2566 (อ่าน 407) 12 เม.ย. 66
ประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 155) 29 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 150) 25 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 205) 14 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 256) 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 215) 03 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน การจัดชั้นเรียนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 337) 22 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 340) 19 ก.พ. 66
ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 255) 19 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกห้องเรียนพิเศษ อนุบาล 3 (อ่าน 301) 17 ก.พ. 66
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมศักยภาพทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 316) 06 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบแข่งขันความรู้ความสามารถทางวิชาการ ห้องเรียน Mini English Program ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 621) 24 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ ห้องเรียน Mini English Program ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 342) 21 ม.ค. 66
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 597) 28 ธ.ค. 65
การทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ ห้องเรียน Mini English Program ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 441) 28 ธ.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 259) 21 ธ.ค. 65
ประกาศ รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 1509) 05 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 3029) 12 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4193) 05 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 3973) 04 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4121) 24 ก.พ. 65
Download เอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 (อ่าน 4011) 22 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4144) 19 ก.พ. 65
ประกาศผลการสอบแข่งขันความรู้ความสามารถทางวิชาการ ห้องเรียน Mini English Program ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ประจำปี 2565 (อ่าน 4321) 08 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4124) 03 ก.พ. 65
วันอาทิตย์ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ ห้องเรียน Mini English Program ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3935) 31 ม.ค. 65
การทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ ห้องเรียน Mini English Program ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ (อ่าน 4137) 29 ธ.ค. 64
ข้อมูลโควิด (อ่าน 3870) 25 ธ.ค. 64
รับสมัครครูจ้างสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาจีน (อ่าน 3886) 19 ธ.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (อ่าน 3849) 25 พ.ย. 64
หยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 3920) 12 พ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 3951) 11 ต.ค. 64
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 3953) 08 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนราชานุบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 4005) 01 ต.ค. 64
ประกาศจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564 (อ่าน 3925) 23 ส.ค. 64
ประกาศจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564 (อ่าน 3910) 14 ส.ค. 64
ประกาศจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2564 (อ่าน 3885) 07 ส.ค. 64
ประกาศจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2564 (อ่าน 3877) 01 ส.ค. 64
แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 3843) 12 ก.ค. 64
ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3897) 14 มิ.ย. 64
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชานุบาล ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3395) 13 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนการจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4090) 26 เม.ย. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 3930) 23 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (หลักสูตรปกติ) (อ่าน 3988) 22 เม.ย. 64
กรอกแบบยืนยันการสมัครเข้าเรียน (อ่าน 4043) 15 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 (อ่าน 4118) 04 เม.ย. 64
แบบประเมินความพึงพอใจ (อ่าน 3934) 21 มี.ค. 64
ประกาศผลห้องเรียนโครงการวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4221) 17 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบแข่งขันความรู้โครงการห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนราชานุบาล ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4177) 11 มี.ค. 64