โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054-771080
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้มีสิทธิ์สอบครูภาษาอังกฤษ (อ่าน 24) 03 ก.ค. 63
กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 30) 28 มิ.ย. 63
รับสมัครครูจ้างสอน วิชา ภาษาอังกฤษ (อ่าน 35) 27 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน (อ่าน 39) 19 มิ.ย. 63
รับสมัครครูจ้างสอน วิชา ภาษาจีน (อ่าน 51) 16 มิ.ย. 63
10 มาตรการประจำวัน ป้องกัน COVID-19 ในโรงเรียนราชานุบาล ระหว่างเปิดภาคเรียนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.256 (อ่าน 130) 23 พ.ค. 63
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนราชานุบาล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 (อ่าน 94) 22 พ.ค. 63
รูปแบบการสอนออนไลน์โรงเรียนราชานุบาล 1 โรงเรียน 3 ระบบ (อ่าน 183) 02 พ.ค. 63
เลื่อนมอบตัวนักเรียน อย่างไม่มีกำหนด (อ่าน 136) 02 พ.ค. 63
เรียน...ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชานุบาลทุกท่าน (อ่าน 391) 11 เม.ย. 63
โรงเรียนราชานุบาลจะมีการสอน On line ในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ (อ่าน 261) 08 เม.ย. 63
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชานุบาล (อ่าน 165) 08 เม.ย. 63
งดจัดงานลูกราชาคืนถิ่นคาราวะคณะครู ประจำปี 2563 (อ่าน 174) 25 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนการรายงานตัวนักเรียน (อ่าน 183) 25 มี.ค. 63