โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054-771080
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรอกแบบยืนยันการสมัครเข้าเรียน
smiley ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ หรือที่ไม่มีรายชื่อ แต่ประสงค์จะให้บุตรหลานสมัครเรียน ดำเนินการและติดตาม ดังนี้
* ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ กรอกแบบยืนยันการเข้าเรียนในโรงเรียนราชานุบาล
http://register.thaischool.in.th/index.php...
* วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศผลและรายงานการจัดชั้นเรียน
* วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๔ มอบตัวและชำระค่าใช้จ่าย
หากไม่มารายงานตัว/มอบตัว และชำระค่าใช้จ่าย ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2564,15:14   อ่าน 197 ครั้ง