โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054-771080
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (หลักสูตรปกติ)
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (หลักสูตรปกติ)
* วันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๖๔ มอบตัว และชำระค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ โรงเรียนราชานุบาล
** หากไม่มารายงานตัว / มอบตัว และชำระค่าใช้จ่าย ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,20:29   อ่าน 85 ครั้ง