โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 719657
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชื่อเรื่อง           รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

                   โรงเรียนราชานุบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ชื่อผู้รายงาน     นางมนตรา  ฟักมงคล

ปีการศึกษา      2562

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2563,10:05   อ่าน 7659 ครั้ง