โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 719657
ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียนราชานุบาล
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มานิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของคณะครูในการเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนราชานุบาล
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2566,17:47   อ่าน 54 ครั้ง