โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 719657
ผลงานและรางวัลต่าง ๆ ของโรงเรียนราชานุบาล
โรงเรียนราชานุบาลขอแสดงความยินดี เด็กชายเทย์เลอร์ ณัฐสลิล ปร่ำเป็งนักเรียนชั้น ป.6/2 ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโดประจำปี 2566 พระพิศษณุโลกสองแควเมืององค์ดำ
โรงเรียนราชานุบาลขอแสดงความยินดี เด็กหญิงชนัญชิดา กันคุ้มนักเรียนชั้น ป.6/3 ได้รับเหรียญทอง คลาส A การแข่งขันเทควันโดประจำปี 2566 พระพิศษณุโลกสองแควเมืององค์ดำ
โรงเรียนราชานุบาลขอแสดงความยินดี เด็กหญิงกันต์ภวิศา ปราณีต นักเรียนชั้น ป.3/5 ได้รับเหรียญทอง คลาส B การแข่งขันเทควันโดประจำปี 2566 พระพิศษณุโลกสองแควเมืององค์ดำ
NT 100 คะแนน ปีการศึกษา 2565
ผล O-Net ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนราชานุบาล
การแข่งขันเทควันโด CMU OPEN 2023 จัดโดยชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ขอแสดงความยินดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ระดับชั้น ป.1-6 รางวัลเหรียญเงิน
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ขอแสดงความยินดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-6 รางวัลเหรียญเงิน
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ขอแสดงความยินดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ระดับชั้น ป.1-6 รางวัลเหรียญทอง
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ขอแสดงความยินดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ระดับชั้น ป.1-6 รางวัลเหรียญทอง
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ขอแสดงความยินดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1-6 รางวัลเหรียญทอง
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ขอแสดงความยินดี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก รางวัลเหรียญทอง
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ขอแสดงความยินดี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน รางวัลเหรียญทอง
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ขอแสดงความยินดี กลุ่มสาระภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ป.4-6 รางวัลเหรียญทอง
โรงเรียนราชานุบาลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับยอดเยี่ยม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา 2565 สพป.น่าน เขต 1
รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดเรียงความ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดน่าน
ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 (เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) การแข่งขันร้องเพลง ป.1-ป.6
ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 (เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1-6
ชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 (เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค) กลุ่มสาระภาษาไทย ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ป.4-6
ชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 (เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค) กลุ่มสาระภาษาไทย ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ป.4-6
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 (เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (เป็นตัวแทนการแข่งขันระดับภาค) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมรักการอ่าน
รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 1 เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-6
ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565
ด.ญ.อุรัสยา ใจประสงค์ นักเรียนชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ ระดับ OPEN คลาส C รุ่น D น้ำหนักไม่เกิน 34 กิโลกรัม Chiangrai Sport City
ผลการแข่งขันการประกวดสื่อ ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการรักป่าน่าน ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนราชานุบาลได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
นางฐานนันท์ ตายอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราบานุบาล ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหารสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน(รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และอายุไม่เกิน 15 ปี) “น่านซิตี้คัพ ครั้งที่ 1 “(กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การเข่งขันฟุตซอลสามัคคีคีพ ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)