โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054-771080
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางมนตรา ฟักมงคล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกุลยาภรณ์ ขันทพวงค์วัฒนา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา