โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054-771080
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบรรยาย สัญญาเขื่อน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐานนันท์ ตายอด
ครูชำนาญการพิเศษ

สิบเอกหญิงปวีย์สุดา ศรีเมืองวรโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชมภูนุช โนเขื่อน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลออ แยนสัน
ครูชำนาญการ

นางสาวดวงดาว เดชเสน
ครู

นางสาวพรวิจิตร โนทา
พนักงานราชการ