โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054-771080
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุวารี แก้วบรรจง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุชีพ เพียรวิทูร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุรีพร เสาร์วงศ์
ครู

นายประกอบ วังสาร
ครูอัตราจ้าง