โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054-771080
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิรันดร์ พันหนูเทียน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชำนาญ ชาวแหลง
ครูชำนาญการ

นายวิษณุชัย พุฒฟัก
ครูอัตราจ้าง