โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054-771080
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศิริลักษณ์ ขจรศักดิพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธวัชชัย ตนภู
ครู

นายบุรินทร์ ชมศักดิ์
ครูชำนาญการ