โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 719657
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรัชนีบูรณ์ ใจประสงค์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุตาภัทร์ การินทร์
ครูอัตราจ้าง