โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054-771080
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนราชานุบาล ปีการศึกษา 2562 ป.6(O-net)
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,11:15   อ่าน 56 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนราชานุบาล ปีการศึกษา 2562 ป.3(NT)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,11:14   อ่าน 108 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนราชานุบาล ปีการศึกษา 2562 ป.1(RT)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,11:13   อ่าน 71 ครั้ง
ชื่อผลงาน : NT ปี 2562 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2563,16:33   อ่าน 65 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนนสูงสุด O-NET ทุกวิชา
ชื่อนักเรียน : นักเรียน ป.6
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,16:33   อ่าน 102 ครั้ง
ชื่อผลงาน : RT 100 คะแนน
ชื่อนักเรียน : นักเรียน ป.1
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,16:31   อ่าน 83 ครั้ง