โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054-771080
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิทยาการคำนวณ- Scratch ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงดาว เดชเสน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,09:44  อ่าน 480 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วัดแววพหุปัญญา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงดาว เดชเสน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2564,09:05  อ่าน 832 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบนักเรียน วิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงดาว เดชเสน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2564,10:01  อ่าน 1465 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบนักเรียน วิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงดาว เดชเสน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2564,12:41  อ่าน 1694 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบนักเรียน วิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงดาว เดชเสน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,12:37  อ่าน 2062 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบประเมินความพึงพอใจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงดาว เดชเสน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,11:43  อ่าน 284 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่ออาจารย์ : นางมนตรา ฟักมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2563,10:00  อ่าน 270 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4 - 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงดาว เดชเสน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2563,00:48  อ่าน 1314 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชานุบาล
ชื่ออาจารย์ : นางมนตรา ฟักมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2563,13:06  อ่าน 493 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คอมพิวเตอร์ ป.1- อุปกรณ์ที่สำคัญของคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงดาว เดชเสน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,20:43  อ่าน 462 ครั้ง
รายละเอียด..