โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054-771080
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบประเมินความพึงพอใจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงดาว เดชเสน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,11:43  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่ออาจารย์ : นางมนตรา ฟักมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2563,10:00  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4 - 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงดาว เดชเสน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2563,00:48  อ่าน 1132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชานุบาล
ชื่ออาจารย์ : นางมนตรา ฟักมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2563,13:06  อ่าน 287 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คอมพิวเตอร์ ป.1- อุปกรณ์ที่สำคัญของคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงดาว เดชเสน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,20:43  อ่าน 323 ครั้ง
รายละเอียด..