โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 719657
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์ครูดาวราชา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงดาว เดชเสน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,01:19  อ่าน 1096 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สอบภาษาอังกฤษ CFR
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทา กุมภา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2565,08:24  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่ออาจารย์ : นางมนตรา ฟักมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2563,10:00  อ่าน 366 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชานุบาล
ชื่ออาจารย์ : นางมนตรา ฟักมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2563,13:06  อ่าน 623 ครั้ง
รายละเอียด..